46: How to End a Conversation. Vocabulary Booster / Jak zakończyć rozmowę. Mega dawka słownictwa

46: How to End a Conversation. Vocabulary Booster / Jak zakończyć rozmowę. Mega dawka słownictwa